1967 L’inici.

 

 

El temps: Una década important, els anys 60, a l’equador del segle XX, una etapa de la nostra civilitazació on la técnica era capaç d’assolir objectius imposibles com l’exploració espacial, neix ARGILES COLADES, S.A.

El lloc: Els antecedents d’aquesta empresa familiar es remonten a les fabriques cerámica de la Bisbal d’Empordà (Girona). Població de gran tradició cerámica que concentra un gran numero de tallers artesans de cerámica artística com de cerámica industrial.

L’emprenedor: Joaquím Trayter Cristófol fundà l’empresa ARCILLAS COLADAS J.TRAYTER. Esta sociedad pasaria a denominar-se en el 1980 ARGILES COLADES S.A. amb la mateixa raó social que en l’actualitat.

La finalitat: L’empresa va nèixer innovant i utilitzant en el seu procès productiu els primers filtres premsa que substiutuirien les tradicionals basses al aire lliure. L’aplicació industrial aconsegui assolir una produccio d’argila suficient per abatir les principals fabriques i taller de cerámica convertint-se en el primer fabricant d’Europa.

 

Decada dels 80.

 

 

Al 1987 es construeix una nova planta per la fabricació de fang a través d’argila molturada a traves de molí pendular, neixent d’aquesta manera la nostra primera gran marca, l’ARGILA PEN. L’acceptació en els mercats en generà la demanda.

Decada dels 90.

 

 

Continuant en un procès de creixement, el 1994 neix el nostre fang Refractari. L’empresa realitza una inversió a la planta per tal de modificar-ne uns detalls. La decisió era clara, s’havia d’incorporar a la nostra producció el material ceràmic resistent al foc.

L’evolució en la qualitat de les pastes i les infinites possibilitats de les noves tecnologies eren una clara direcció pel futur de la cerámica i l’empresa.

 

Actualitat

 

 

L’empresa, amb una marca comercial principal, ARGILES COLADES i ARGILFIBRA, disposa de capacitat per produir mes de 6 tipus diferents d’argiles.

Desde els seus inicis al 1967, ARGILES COLADES, S.A.ha tingut sempre clar el compromís per oferir un producte de qualitat, i el servei adequat que els clients exigeixen.

Aquest compromis i esforç humà, forma avui dia part inherent en la Política de Qualitat d’ARGILES COLADES, S.A. hi ha sigut un element clau a la horade planificar les estrategies empresarials de l’empresa.