ANÀLISIS QUÍMIC ARGILA M-2 2mm

Composició Química (Anàlisi Elemental expressat en %)

Na2O – 0,34%

MgO – 2,52%

Al2O3 – 18,13%

SiO2 – 55,22%

P2O5 – 0,14%

K2O – 3,59%

CaO – 4,62%

TiO2 – 0,75%

Fe2O3 – 6,20%

Anàlisis Racional (Anàlisi Elemental expressat en %)

Montmorillonita – 3%

Clorita – 2%

Ilita – 2,40%

Caolinita – 9%

Quars – 43%

Feldspat Potàssic – 4%

Plagiòclasis – 5%

Hematita – 3%

Calcita – 7%

Dolomita – 1%

Carecterístiques fissió-mecàniques

PÈRDUA AL FOC: 8,50%