ANÀLISIS QUÍMIC ARGILA MICRONITZADA PEN/F VERMELLA

Composició Química (Anàlisi Elemental expressat en %)

MnO – 0,31%

Al2O3 – 23,32%

SiO2 – 56,53%

K2O – 0.64%

CaO – 0,40%

Fe2O3 – 10,39%

Anàlisis Racional (Anàlisi Elemental expressat en %)

Caolinita – 49%

Quars – 42%

Feldspat Potàssic – 2%

Plagiòclasis – 1%

Hematita – 6%

Granulometria (Anàlisi Elemental expressat en micres i % de partícules)

125 – 6,13%

90 – 6,81%

63 – 9,71%

45 – 13,53%

36- 36,02%

0 – 27,01%

Carecterístiques físio-mecàniques

DENSITAT APARENT: 2,61g/cm3

PÈRDUA AL FOC: 8,40%