ANÀLISIS QUÍMIC ARGILA MICRONITZADA PEN/F BEIG

Composició Química (Anàlisi Elemental expressat en %)

Na2O – 0,34%

MnO – 2,52%

Al2O3 – 18,13%

SiO2 – 55,22%

P2O3 – 0,14%

K2O – 3,59%

CaO – 4,62%

TiO2 – 0,75%

Fe2O3 – 6,20%

Anàlisis Racional (Anàlisi Elemental expressat en %)

Montmorillonita – 3%

Clorita – 2%

Ilita – 2,40%

Caolinita – 9%

Quars – 43%

Feldspat Potàssic – 4%

Plagiòclasis – 5%

Hematita – 3%

Calcita – 7%

Dolomita – 3%

Granulometria (Anàlisi Elemental expressat en micres i % de partícules)

125 – 6,13%

90 – 6,81%

63 – 9,71%

45 – 13,53%

36- 36,02%

0 – 27,01%

Carecterístiques físio-mecàniques

PÈRDUA AL FOC: 8,40%