ANÀLISIS QUÍMIC ARGILA MICRONITZADA CAOLÍ MD-25

Composició Química (Anàlisi Elemental expressat en %)

SiO2 – 55,69%

Al2O3 – 29,87%

Fe2O3 – 1,22%

TiO2 – 0,40%

Na2O – 0,15%

K2O – 3.34%

MgO – 0,22%

CaO – 0,13%

MnO – <0,01%

P2O5 – 0,05%

BaO – 0,04%

Anàlisis Racional (Anàlisi Elemental expressat en %)

Caolinita – 69%

Quars – 9%

Feldspat Potàssic – 13%

Moscovita – 8%

Calcita – < 1%

Altres – 1%

Granulometria (Anàlisi Elemental expressat en micres i % de partícules)

40 – 98,90%

20 – 96,80%

10 – 85,50%

6 – 74%

4 – 63,90%

2 – 46,20%

1 – 32,80%

0,5 – 21,01%

Carecterístiques físio-mecàniques

DENSITAT APARENT: 2,61g/cm3

PÈRDUA AL FOC: 9,74%

BLANCOR: > 80%