Morter Argilfibra

Normal

2a capa granítica

Calcari

Fibra

Descripció

Morter base d’argila i fibra per a la seva utilització en revestiments continus.

Un cop aplicat i assecat el material a la paret és permeable a el vapor d’aigua i adquireix propietats de regulació d’humitat de l’estància i baixa conductivitat tèrmica.

Suport a aplicar

Aplicació sobre suport porós, ceràmica, fusta, guix, ciment.

Per suports poc porosos aplicar un morter d’unió com lletada de calç …

Els suports sempre han d’estar nets de pols i parts susceptibles a estar soltes.

Preparació del morter

Aplicació manual cal afegir un 20-23% d’aigua. És aconsellable insistir en l’agitació i pastat del producte per poder tenir una humectació del morter uniforme.

Aplicació a màquina cal afegir un 20% d’aigua.
En cas de pèrdua d’aigua durant l’aplicació del producte es pot tornar pastar.

Suministrament

En sac de paper de 20Kg de pes.

Bigbag de 1000 – 1100Kg.

Característiques tècniques Base+Fibra

Densitat aparent: 890kg/m3

Densitat aparent del morter: 1700kg/m3

Rendiment: 1,5Kg/m2 x mm

Resistència a compresió: 1,39N/mm2

Resistència a l’adhesió: 0,10N/mm2

Conductivitat tèrmica: 0,15m2 K/W

Absorció de vapor d’aigua: 95 g. agua/m2 x cm