PASTA CERÀMICA Nº2 VERMELLA XAMOTADA

Massa plàstica amb un 18-21% d’humitat

Aplicació per ús terrissaire, premsat i extrusió

ANÀLISIS QUÍMIC

COMPOSICIÓ QUÍMICA (Anàlisi Elemental expressat en %)

SiO2 – 66,16%

Al2O3 – 16,24%

Fe2O3 – 6,65%

CaO – 1,37%

MgO – 0,76%

Na2O – 2,06%

K2O – 2,58%

PROPIETATS EN CUIT

TEMPERATURA DE COCCIÓ: 980-1080 ºC

ABSORCIÓ D’AIGUA: 12-16%

CONTRACCIÓ DE COCCIÓ: 0,7-1%

RESISTÈNCIA MECÀNICA: 23,5N/mm2

COEFICIENT DE DILATACIÓ: 62×10^-7ºC

COLOR: Roig ataronjat

PROPIETATS EN CRU

CONTRACCIÓ DE SECAT: 6-6’5%

CALCIMETRIA: 1-2%

PÈRDUA AL FOC: 4,14%

QUANTITAT DE XAMOTA: 25%