1967 L’inici.

El temps: Una dècada important, els anys 60, a l’equador del segle XX, una etapa de la nostra civilització on la tècnica era capaç d’assolir objectius impossibles com l’exploració espacial, neix ARGILES COLADES, S.A.

El lloc: Els antecedents d’aquesta empresa familiar es remunten a les fabriques ceràmica de la Bisbal d’Empordà (Girona). Població de gran tradició ceràmica que concentra un gran numero de tallers artesans de ceràmica artística com de ceràmica industrial.

L’emprenedor: Joaquím Trayter Cristófol fundà l’empresa ARCILLAS COLADAS J.TRAYTER. Aquesta societat passaria a denominar-se en el 1980 ARGILES COLADES S.A. amb la mateixa raó social que en l’actualitat.

La finalitat: L’empresa va néixer innovant i utilitzant en el seu procés productiu els primers filtres premsa que substituirien les tradicionals basses al aire lliure. L’aplicació industrial aconseguí assolir una producció d’argila suficient per abastir les principals fabriques i taller de ceràmica convertint-se en el primer fabricant d’Europa.

Decada dels 80.

Al 1987 es construeix una nova planta per la fabricació de fang a través d’argila molturada a traves de molí pendular, neixent d’aquesta manera la nostra primera gran marca, l’ARGILA PEN. L’acceptació en els mercats en generà la demanda.

Decada dels 90.

Continuant en un procès de creixement, el 1994 neix el nostre fang Refractari. L’empresa realitza una inversió a la planta per tal de modificar-ne uns detalls. La decisió era clara, s’havia d’incorporar a la nostra producció el material ceràmic resistent al foc. L’evolució en la qualitat de les pastes i les infinites possibilitats de les noves tecnologies eren una clara direcció pel futur de la cerámica i l’empresa.

Actualitat

L’empresa, amb una marca comercial principal, ARGILES COLADES i ARGILFIBRA, disposa de capacitat per produir mes de 6 tipus diferents d’argiles.

Desde els seus inicis al 1967, ARGILES COLADES, S.A.ha tingut sempre clar el compromís per oferir un producte de qualitat, i el servei adequat que els clients exigeixen. Aquest compromis i esforç humà, forma avui dia part inherent en la Política de Qualitat d’ARGILES COLADES, S.A. hi ha sigut un element clau a la horade planificar les estrategies empresarials de l’empresa.