PASTA CERÀMICA GEBRADA

Pasta ceràmica de cocció vermella brillant

Massa plàstica amb un 18-21% d’humitat

Aplicació per ús terrissaire, premsat i extrusió

ANÀLISIS QUÍMIC

COMPOSICIÓ QUÍMICA (Anàlisi Elemental expressat en %)

SiO2 – 60,20%

Al2O3 – 16,80%

Fe2O3 – 5,38%

CaO – 1,65%

MgO – 1,28%

Na2O – 0,52%

K2O – 3,12%

PROPIETATS EN CUIT

TEMPERATURA DE COCCIÓ: 1000-1080 ºC

ABSORCIÓ D’AIGUA: 11,25-15,5%

CONTRACCIÓ DE COCCIÓ: 0,9-1,1%

RESISTÈNCIA MECÀNICA: 22,5N/mm2

COEFICIENT DE DILATACIÓ: 68,5×10^-7ºC

COLOR: Rojo brillante

PROPIETATS EN CRU

CONTRACCIÓ DE SECAT: 5,7-6,2%

CALCIMETRIA: 6%

PÈRDUA AL FOC: 5,25%

QUANTITAT DE MICA: 15%